Ara
İstanbul, Zeytinburnu
0532 354 3025

Çelik Yapı Güçlendirme

Çelik Konstrüksiyon Güçlendirme İşleri

Çelik Güçlendirme Sistemleri eski fakat maddi veya manevi öneme haiz yapıların onarım ve ve güçlendirilmesinde kullanılır. Özellikle betonarme yapıların karkas sistemlerinin onarım veya desteklenmesi için çok uygun bir yoldur. Hem uygulama süresinin kısa olması, hem ön imalatın büyük kısmının fabrikasyonla gerçekleştirilmesi, hem de güçlendirilen yapının ve alanın şartlarına bağımlı olmaması sebebiyle çok tercih edilen bir güçlendirme türüdür. Temellerde kullanılamamasına rağmen, üst yapı öğelerinin tümü (Kolon, kiriş, döşeme, deprem perdesi, vs.) bu uygulama ile güçlendirilebilir.

Temellerdeki güçlendirme gereği iki ayrı biçimde ortaya çıkmaktadır. Birincisi temel boyutlarının gelen yükleri taşımada, yetersiz olması, diğeri ise yapılım güçlendirilmesi için eklenen yeni elemanlar için yeni temel yapılması ya da mevcut temelin genişletilmesidir. Temellerin güçlendirilmesinde eski ve yeni bölümlerin birlikte çalışması, eski elemandan yeni elemana yük aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlayacak bazı temel ayrıntıları verilmektedir.

Bu ayrıntılar tuğla yığma yapıların betonarme temellerinde de kullanılabilir. tuğla yığma yapı temel duvarlarında duvarın yükünü eklenecek yeni temellere aktarabileceği sanılan bir başka ayrıntı verilmektedir. Subasman duvarı hatılının hemen altında 1.0 metre ara ile konulacak duvara dik yöndeki hatıllarla duvarın yükü eski temelin her iki yanına yapılmış yeni sömellere de aktarılmaktadır

Betonarme yapılarda çerçeveler arasına konulmuş ve kolonlarla bağlantısı olmayan bir perde duvarın temel ayrıntısı verilmektedir. Buradan perdenin temeli mevcut kolonların temeli ile bağlantısız yapılmaktadır. Perde duvarın temelinin boyutları perdenin bir deprem sırasında taşıyabileceği en büyük eğilme momentini güvenle taşıyabilecek güçte seçilmelidir.

Mantolanmış bir kolonun temel takviyesi görülmekledir. Mantolanarak en kesidi genişletilmiş bir kolonun temeli yeterli olabilir, diğer bir deyişle temel kolonun aksine projesine göre yapılmıştır. Bu durumda temeli büyütmeye gerek olmayabilir. Mantolanarak genişletilen kolonun yeni donatıları eski temelde ankrajlanabilir ya da sömel biraz genişletilerek yeni eklenen donatılar genişletilen bölgede ankrajlanabilir. Sömelin genişletilen bölümüne konulan donatılar eski bölümün donatılarına kaynakla bağlanmalıdır. Bu arada 10 cm kadar eski sömelin altına girmesi uygun olacaktır.

Diğer Hizmetlerimiz
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Merhaba Size Nasıl Yardım Edebilirim