Ara
İstanbul, Zeytinburnu
0532 354 3025

İnşaat Temelli Su Yalıtımı

Su Yalıtımı İşleri

Su yalıtımı yapılmayan binalarda su, farklı şekillerde bina bileşenlerine girerek tek başına veya diğer atmosfer etkileriyle beraber kısa veya uzun sürede olumsuz etkilerini gösterir. Binalarda su yalıtımının önemi konusunda bilinçlenme, ülkemizde yaşanan depremlerde bina hasar nedenlerinin ortaya konulması ile artan bir gelişme göstermiştir.

Depremden sonra yapılan saha çalışmalarında depremde hasarların en önemli nedenlerinden bir tanesinin su ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Özellikle temel ve bodrum perdelerinde hiç yapılmayan veya yanlış uygulanan su yalıtımı, betonarme yapı elemanlarının içerisindeki donatının korozyona uğramasına neden olmuştur. Donatı çelikleri dışında betonarme taşıyıcı elemanlar da, bünyesine giren suyun getirdiği kimyasal elementler ve tuzlarla bozulmaya ve hesaplanmış fiziksel özelliklerinden uzaklaşmaya başlar.

Elemanın ıslanma-kuruma veya donma-çözülme reaksiyonları sonucu, betonun bünyesindeki su çatlaklara neden olabilmektedir. Artan çatlak çapları daha fazla suyun betona yerleşmesine de neden olur. Bir sonraki donda çatlak sayısı ve çapları artmıştır. Yani, donma-çözülme tekrarları sonucu betonarme taşıyıcının önlenemez yıpranışı hızla ilerler. Bütün bu olumsuzluklar yapının zamanla taşıma gücünde azalmasına neden olarak binaların depremde hasar görmesine sebep olmuştur.

Bir yapının üretim sürecinde su yalıtımının eksik uygulaması ya da hiç uygulanmaması, yapının yapının servis ömrünü azaltmakla kalmaz, çevresi ve yaşayan kullanıcıları için de can ve mal güvenliği tehdidi oluşturur

Su yalıtımının görevi, suyun yapıya veya bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemektir. Su izolasyonunun görevlerinden bir diğeri de, toprakta bulunan ve yer altı suları ile yapıya ulaşan kimyasal maddelerden yapıyı korumaktır.

Su Yalıtım Malzemeleri

Su yalıtım malzemeleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Su yalıtım malzemelerini işlevlerine göre;

  • Yüzeysel su yalıtım malzemeleri,
  • Yapısal su yalıtım malzemeleri şeklinde gruplandırmak mümkündür.

Bu malzemeler de, kendi aralarında çeşitlilik göstermektedir.

Diğer Hizmetlerimiz
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Merhaba Size Nasıl Yardım Edebilirim